Av Köpeği Eğitimi

Ülkemiz gerek coğrafi koşulları gerekse iklim koşullarının elverişli olması nedeni ile birçok köpek türünün barındığı bir ülkedir. Birçok köpek türünün barındığı ülkemizde göze çarpan en belirgin köpekler av köpekleridir. Ülkemizde en çok bulunan ve tercih edilen av köpekleri İrlanda kökenli Drahthaar ve Kurt hazarlardır. Tüyleri telsi özellik taşımaktadır. Bir av köpeğinin en belirgin özelliği bir avın yerini sahibine göstermesi ya da belli etmesidir. Bu özellik bir av köpeğinin av köpeği olduğunun teşhisi açısından çok önemlidir. Av köpekleri türleri arasında her av köpeğinin hedef avı bulma konusunda aynı yetenek de olmadıkları bilinir.

Av köpekleri arasında avları bulma ve getirme, işaret gösterme konularında köpeklerin yeteneklerine göre puanlar dahi verilmiştir. Av köpeklerinin avın yerini belli etmesine ya da av yönünü sahibine bildirmesine ferma adı verilmektedir. Bir av köpeği ferma durumundayken avı güvende tutarak onu ürkütmez ve sahibine avın yönünü işaret edecek şekilde durmaktadır. İyi eğitim almış av köpekleri yaradılışlarının da etkisi ile ferma durumunda avının yanında durarak kusursuz bir av köpeği olduğunu gösterebilmektedir. Av köpeklerine yeteneklerine göre verilen puanlar ferma durumunu ne ölçüde başarılı yaptıklarına göre verilmektedir.

Av köpeği eğitimi öncelikle av köpeklerine eğitim sırasında avı gösterecek şekilde pati kaldırma yönteminin öğretilmesi ile başlanır. Bu eğitimi alan av köpekleri eğitim sonrası pati kaldırma yöntemi ile avın yönünü göstermeyi ve ferma durumunu kusursuzca yapmayı öğrenmektedir.

Av köpekleri yapıları itibari ile sevecen ve ılımlı köpeklerdir. İnsanlarla ilişkileri pozitif yöndedir ve dost canlısıdırlar. Evde çocuklarla ev halkı ile yakından ilgilidir. Av köpeklerinin eğitimleri sırasında temel ve ileri itaat eğitimleri ile sosyalleşmeleri konusunda ele alınacak eğitim programları ile kendisini ev dışından ya da hane dışından bir birey olarak algılamasını engelleyecek eğitim metodları tespit edilmelidir.

Av Köpeği Eğitimi

Av Köpeği Eğitimi

Av köpeği eğitimi diğer köpeklerin eğitimlerine göre daha zordur. Çünkü av köpeklerinin diğer köpek ırklarına göre bazı fiziksel farkları olmalıdır. Örneğin av köpeklerinin diğer köpek ırklarına göre koku alma duyusunun daha gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca diğer köpek ırklarına göre daha hızlı koşmaları ve avın izini daha iyi tespit edebilmeleri ve çok iyi koku almaları gerekmektedir.

Av köpeklerinin av konusunda başarılı olabilmeleri için bacakları çok önemlidir. Standart bir av köpeğinin bacakları ne çok uzun ne de çok kısa olmamalıdır. Bir av köpeğinin bacakları çok uzun olduğunda koku alma yetisinde kayıp yaşanır. Çünkü yerden yükseldikçe bu yetilerinde azalma gözlenir. Bir av köpeğinin bacaklarının kısa olması hızlı koşmalarına engel olmaktadır. Ancak orta uzunlukta bacakları olan bir av köpeğinin hem havadan hem de yerden koku alma duyusu ile hızlı koşma özelliği iyi eğitimlerle çok daha fazla gelişebilmektedir. Av köpekleri daha çok açık ve geniş alanlarda yaşam standarttı olan köpeklerdir. Av köpeklerinin apartman hayatında yaşaması kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü av köpeklerinin en büyük özelliklerinden birisi av ile ilgili konuda havlama ile tepkisini vermesidir. Apartman ortamında av köpeğinin havlamasının kısıtlanması av köpeklerinin yeteneklerinin köreltilmesi anlamına gelmektedir.

Av köpeklerinin eğitimlerinde dikkat edilecek en önemli husus eğitim yapılacak ortamın engebeli olmasına dikkat edilir. Av köpekleri diğer köpek ırklarına göre daha çeviktir. Çünkü arazi şartlarında avın bulunduğu yer engebe ve bataklık gibi zor yaşam şartlarının olduğu alanlar olabilir. Bu avları yakalama ve avı kontrol etme ancak ve ancak çevik bir av köpeği ile mümkündür. Bu nedenle eğitim alanının engebeli ve zorlu yaşam koşullarının olduğu alanlar seçilmesi av köpeğinin çeviklik eğitiminde oldukça faydalı olacaktır. Av köpeklerinin eğitimleri genellikle uzman ve köpek eğitiminde deneyimli kişilerce yapılması köpeğin yaradılışındaki yeteneklerinin gün yüzüne çıkması açısından oldukça önemlidir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Av Köpeği Eğitimi